CHOICE CHOICE

Viktor Fischer a Alena Dvořáková, Martin Marenčin, Evžen Sobek, Karel Tůma

13. 10. – 25. 11. 2009

CHOICE CHOICE přináší poněkud netradiční portfolio „dokumentárních“ fotografií, ve kterém se svět klasického fotografického dokumentu prolíná s manipulovanou realitou dnešního světa. Nezávislá obrazová agentura CHOICEimages byla založena v roce 2006 skupinou fotografů z Česka, Slovenska a Polska, jejichž snahou je přinášet nezávislé obrazové svědectví především z regionu střední a východní Evropy. Inspirujícím momentem pro založení agentury CHOICEimages bylo setkání skupiny fotožurnalistů v rámci fotografické dílny „Choice – Credit Suisse Masterclass for Photojournalist from Central and Eastern Europe“. Agentura klade důraz zejména na svobodnou volbu fotografovaných témat, poskytuje prostor pro uplatnění individuálních tvůrčích přístupů svých členů a dbá na vysokou kvalitu i nezávislost projektů, ve kterých se uplatňují jak osobité vidění, tak i angažovanost v problému. CHOICE images tak vytváří platformu prokomunikaci s médii, časopisy, nakladatelstvími i kulturními institucemi.

PROJEKT