DUŠAN KOCHOL

PORTRÉTY

17. 5. – 26. 6. 2016

Série mužských portrétů zobrazuje konkrétní věk a stav duševního vývoje, se kterými se autor prostřednictvím projektu ztotožňuje. V jednotlivých dílech je možné rozpoznat inkoustové skvrny volně se odvolávající na ty z Rorschachovho testu. Abstraktní obrazce vznikaly přímo při jednotlivých fotografických sezeních. Během interpretace výjevů pozorovaných na papíře se dialog zaměřil na vnímání vlastní transformace, ke které dochází při vnitřním zrání muže. Akt fotografování vklouzl do roviny psychologické studie. Nepopsaná strana, nabývající svůj obsah krvácením inkoustu, se stala analogií pro snímanou tvář jako projekci osobnostních rysů a myšlenkových pochodů.
Dušan Kochol (1983) studoval v Londýně (Central Saint Martins ad.), doktorandské studium završil pak na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Je zakladatelem fotografického OFF_festivalu a šéfredaktorem magazínu FORM. “Patří k velkým nadějím mladé generace současné slovenské fotografie. Přitom jeho místo v ní je velmi specifické, jeho práce se značně odlišují od dominantních směrů dnešní fotografické tvorby. Málokdo je ochoten ve svých fotografiích prozradit tolik ze svého života, ze svých vztahů i ze svého nitra jako on.” Prof. PhDr. Vladimír Birgus. www.dusankochol.com

PROJEKT