EMA LANČARIČOVÁ

METANOIA

VERNISÁŽ: 28. 5. 2024 OD 19H
VÝSTAVA: 29. 5. – 20. 7. 2024
+ KOMENTOVKA A DISKUSE: 18. 6. OD 18H
+ POLAROID WORKHOP: 19. 6. OD 18H

Proč se dívat do kamer, S těmito oblaky není něco v pořádku, Hloubka fotografie, Metafotografie.
Portréty průmyslových kamer na různých velikostech instantního materiálu, vytištěné polaroidy vygenerovaného obrazu, video zakódované v rozšířené realitě na 100% chemickém podkladu. Mnohovrstevnatý projekt METANOIA slovenské fotografky Emy Lančaričové sestává z několika propracovaných souborů, které prostřednictvím experimentů s analogovou fotografií zkoumají nejsoučasnější polohy média fotografie.
Umělá inteligence a strojové učení mění naše chápání fotografa jako tvůrce obrazu. Algoritmy dennodenně ovlivňují koncepci vnímání technického obrazu. Miliardy fotografií uložené kdesi na cloudu a zároveň obrovské rozměry datových center překrucují představy o fyzické podobě fotografie. Výstavní projekt Emy Lančaričové, který je výsledkem doktorandského studia na VŠVU v Bratislavě, z nejrůznějších úhlů a za použití rozličných technických i myšlenkových přístupů pokládá otázku, co je fotografie v současnosti a připomíná, proč je diskuze o proměnách nových médií tak důležitá.
Ema Lančaričová (*1993) studovala na katedře Fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislavě. V rámci samostatných výstav představila svou tvorbu ve významných institucích v Čechách a na Slovensku a účastnila se skupinových výstav a festivalů po celé Evropě a v Japonsku. www.emalancaricova.com

kurátoři: Tereza Bonaventurová, Martin Fojtek

PROJEKT