ERWIN STAEHELI

CESTA

6. 11. – 4. 12. 2010

„Passage“ – „Cesta, průchod, pasáž“ mohou být dlouhé prostory nebo haly vedoucí k dalším prostorům. Na obrázcích jsou téměř prázdné místnosti a krajiny fotografované ve Francii, Švýcarsku a České republice. Některé zobrazují historická místa, jiné městské prostředí. Při pohledu na tyto obrázky v nás mohou vyvstávat různé otázky. Jaké je poselství času a historie? Co v něm znamenám já sám? Na obrázcích je vždy jakýsi východ z daného prostoru ve směru zdroje světla. Nevypadá jako opravdu bezpečný východ. Ale uvádí nás to do pohybu.
Erwin Staeheli se narodil 1955 ve švýcarském Basileji. Zde také vystudoval výtvarné umění. Po krátkém období, kdy se zabýval malbou, přešel k fotografování. V letech 1980 až 1994 pracoval jako stavební inženýr – prováděl návrhy a stavební dozor silnic, betonových a ocelových konstrukcí a vodárenských sítí. Ve volném čase se věnuje horolezectví, trekkingu a cestování. Od roku 1995 působí jako umělec na volné noze. Čtyři měsíce v roce tráví v Austrálii jako hledač safírů. Fyzické aktivity považuje za velmi důležité pro svou uměleckou činnost. To je také jedním z důvodů, proč dává přednost středně- a velkoformátovým fotoaparátům a proč si zhotovuje své fotografie sám ve své laboratoři. Své snímky už představil na 11 fotografických výstavách ve Švýcarsku, Francii, České republice, Japonsku a Spojených státech. Další snímky publikoval ve své knize „exposé“, v níž prezentoval své fotografie z horské oblasti Jura.

PROJEKT