EVŽEN SOBEK

MODRÝ ŽIVOT

6. 12. 2010 – 9. 1. 2011

“Kdo jsou majitelé přístřešků, kteří pro své stavby používají obdobný recyklovaný stavební materiál jako obyvatelé latinskoamerických favel, černošských ghet, afrických slumů? Co je motivovalo tyto lidi vybudovat svůj druhý domov v prostředí, jehož kouzlo se (s výjimkou neustále proměnlivé vodní plochy) vyčerpá během několika pobytů a s velkou pravděpodobností se stane stejně nepodnětné, jako lokalita kterékoliv zahrádkářské kolonie? Přesnou odpověď dostaneme pravděpodobně jen od ortodoxních milovníků rybolovu. Co však vede ostatní členy komunity (manželky, děti, příbuzné, známé) k dobrovolnému víkendovému i celoletnímu přebývání ve zvoleném prostředí? Je to potřeba, povinnost, radost následovat spřízněného člověka kamkoliv? Je to touha po meditaci v přírodě? Co kompenzuje pobyt obyvatel karavanového gheta? Je to potřeba realizovat neformální kontakty v romantickém prostředí? Možná se zde saturuje touha po životě v pospolitosti, která ve městech nemá možnost takového naplnění. Nebo nabízí uzemněný karavan prostor pro neposedné„zlaté české ručičky“? Pokusme se vžít do každodennosti zdejších obyvatel a pokusme si představit, co je náplní jejich volnočasových aktivit? Odpovědi na pokládané otázky by nám mohli podat samotní domestikovaní karavanisté, ale intuice naznačuje, že s největší pravděpodobností sami neznají odpověď proč..” Jiří Siostrzonek
Evžen Sobek (1967) český fotograf, člen agentury Choice Images, vystavoval v České republice, Rakousku, Izraeli a Japonsku. V roce 2005 se stal spoluzakladatelem mezinárodní fotografické soutěže Frame. www.evzensobek.com

PROJEKT