FOTOGRAFIC STARTUP: Denisa Dimitrovová, Alžběta Kočvarová, Pavel Matoušek

V ZAHRADĚ

26. 2. – 13. 3. + 12. 5. – 13. 6. 2020

Fotografický cyklus V Zahradě není dokumentem, jak ho známe, cíleně neaspiruje na World Press Photo, je bez ambicí zachytit pompéznost a nesnaží se ani o raritní záběry. Ba naopak se jim trochu vyhýbá. Banální fotografie mužů v zahradách posouvají hranice dokumentu směrem ke hře se samotnou vizualitou a nadsazenému zamyšlení se nad existencí a tokem života. Námětem se autorům stávají bezvýznamné situace z cyklicky obhospodořovávaných zahrad. Soubor V Zahradě tak zachycuje zvláštní směs absurdity, bezcílnosti, humoru a existenciality. Obrazy, kterým bychom v normálním životě snad ani nevěnovali pozornost, se zde mění v epické scenérie a nutí nás ke spoustě otázek.
Kromě tématu magické reality života mimo proud města autory spojuje také absolvování Ateliéru Fotografie na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Žijí a pracují v Praze, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích.
www.pavelmatousek.cz / www.alzbetakocvarova.com / www.denisadimitri.tumblr.com

FOTOGRAFIC STARTUP je platforma zaměřená na prezentaci tvorby začínajících autorů, často ještě z řad studentů či čerstvých absolventů — s cílem být důležitým bodem v jejich začínající kariéře.

Rozhovor pro Český rozhlas VltavaRozhovor pro UMA Audioguide

PROJEKT