LUCIE HYŠKOVÁ, ALEXANDRA NAUŠOVÁ, PETR KUBÁČ

SWEET REALITY

vernisáž: 1. 3. 2022 od 19h
výstava: 2. 3. – 2. 4. 2022

Umělé květiny, tapety vzdálených krajin, osvěžovače vzduchu s vůní borovic. Ve snaze přiblížit se domnělému ideálu přírody se obklopujeme jejími náhražkami a doufáme, že to bude stačit. V současné době však oním vysněným ideálem nemusí být exotická pláž v západu slunce, ale i jen pár čtverečních metrů navíc ve vlastním bytě. Jak se proměnily naše sny o dokonalém domově? O čem sní která generace a jaký vliv má prostředí, které nás obklopuje? Může pouhý obraz překrásného pokoje nahradit ten reálný? Bude to stačit?
Lucie Hyšková, Alexandra Naušová a Petr Kubáč se ve svých fotografických a site-specific projektech dlouhodobě věnují vnímání a utváření našeho nejbližšího okolí a osobního prostoru. V aktuálním souboru v Galerii Fotografic zevrubně zkoumají z čeho a jak se vlastně skládá domov. Za specifického použití simulace vysněného prostoru zkoušejí sílu fotografického média, autosugesce a jejich možného vlivu na kvalitu našeho života.

Lucie Hyšková (* 1996), Alexandra Naušová (* 1996) a Petr Kubáč (* 1995) se potkali při studiu na Fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde všichni nyní studují magisterský program. Společně vystavují jako umělecká skupina PLS a představili takto již několik projektů v Čechách i v zahraničí.

www.luciehyskova.cz | www.kubacpetr.cz | www.nausova.cz

FOTOGRAFIC STARTUP je platforma zaměřená na prezentaci tvorby začínajících autorů, často ještě z řad studentů či čerstvých absolventů – s cílem být důležitým bodem v jejich začínající kariéře.

PROJEKT