cover photo of exhibition by Jakub Rajnoch

JAKUB RAJNOCH

Výstava: listopad / prosinec 2021

Jakub Rajnoch ve svých intermediálních projektech dlouhodobě zevrubně zkoumá světlo a pohyb, jakožto základní fyzikální veličiny, které ve vědeckém, technologickém i uměleckém prostředí stále nabízejí nepřeberné množství využití. V nejnovějším projektu Film sideways si klade zdánlivě jednoduchou otázku: Co se stane, když se podíváme na filmovou projekci z boku? a přináší na ni konkrétní a zcela unikátní odpověď.
Jakub Rajnoch (*1978) je absolventem ateliéru sochařství u Jindřicha Zeithammla, ateliéru intermediální tvorby u Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského a ateliéru nových médií u Tomáše Svobody na Akademii výtvarného umění. Mimo pražské AVU absolvoval také na Matematicko-fyzikální fakultě UK, což mu dává potřebný základ pro jeho umělecko-vědecké experimenty. Žije a pracuje v Praze.