JAKUB RAJNOCH

FILM SIDEWAYS

26. 11. – 29. 1. 2022

Jakub Rajnoch ve svých intermediálních projektech dlouhodobě zevrubně zkoumá světlo a pohyb, jakožto základní fyzikální veličiny, které ve vědeckém, technologickém i uměleckém prostředí stále nabízejí nepřeberné množství využití. V Galerii Fotografic představí na míru instalovaný projekt Film Sideways, jehož hlavním záměrem je percepce a interpretace technologie filmové projekce. Jakub Rajnoch si zde klade zdánlivě jednoduchou otázku: Co se stane, když se podíváme na film z boku? a přináší na ni konkrétní a zcela unikátní odpověď. Pomocí optických vláken obraz rozkládá a znovu skládá, aby filmovou projekci viditelným prouděním světla obtiskl do trojrozměrného prostoru. Taková činnost se možná může zdát iracionální či nelogická. Kombinace sofistikovaného technologického postupu a dechberoucí estetiky však slouží hlavně pro vyvolání různých interpretací a myšlenkových asociací v mysli pozorovatele.
Jakub Rajnoch (*1978) je absolventem ateliéru sochařství u Jindřicha Zeithammla, ateliéru intermediální tvorby u Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského a ateliéru nových médií u Tomáše Svobody na Akademii výtvarného umění. Mimo pražské AVU absolvoval také na Matematicko-fyzikální fakultě UK, což mu dává potřebný základ pro jeho umělecko-vědecké experimenty. Žije a pracuje v Praze.

PROJEKT