FOTOGRAFIC STARTUP: JAN PECHÁČEK

PALÁC

28. 2 . – 24. 3. 2019

PaKul, Lidojem, kongresák. Palác. Mimořádný urbanistický zásah. Mimořádný komplex vybudovaný v letech 1976–1981. Fascinující zvenku i zevnitř. Už pár měsíců po dokončení stavby byl v Paláci Kultury uspořádán XVI. sjezd Komunistické strany Československa. Sjezdu se zúčastnilo okolo 1500 komunistických delegátů. Pompézní palác z oceli a betonu smývá svůj původní účel jen velmi pomalu. Na fotografiích Jana Pecháčka jsou delegáti, sekretářky, číšníci a uklízečky stále součástí tamějšího inventáře. Do prázdna zírající účastníci sjezdu jen umocňují přítomné prázdno a absurditu příznačnou, jak pro budovu samotnou, tak pro režim, který jí dal vzniknout.
Jan Pecháček (*1993) je studentem Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a na FF UK se věnuje studiu archeologie. Ve své tvorbě se zabývá inscenovanou fotografií a stylizovaným dokumentem. www.janpechacek.cz

FOTOGRAFIC STARTUP je platforma zaměřená na prezentaci tvorby začínajících autorů, často ještě z řad studentů – s cílem být důležitým bodem v jejich začínající kariéře. Každý rok bude mít jeden mladý autor možnost představit svou práci pražskému publiku ve formě samostatné výstavy.

reportáž pro ArtMix ČT Art / rozhovor pro Český rozhlas Vltava / článek na Origoo.cz

PROJEKT