JAN Q. MASCHINSKI

BODY

29. 11. – 30. 12. 2016

Snaha dostat tělo do jisté pózy je metaforou úsilí vynaloženého ke zvládnutí úkolů v reálném životě. Samotná póza je ale diskutabilní, neexistuje žádný jasný začátek a konec, a také žádná „správná nebo špatná” póza. Pět video smyček pečlivě zakomponovaných do prostoru galerie.
Jan Q. Maschinski (* 1983, Dortmund, Německo) vystudoval umění a design ve fotografii na Univerzitě aplikovaných věd v Bielefeldu. Hlavním tématem jeho díla je zobrazování vnitřních podmínek na vnějším těle. Ve svých obrazech se zabývá zobrazováním duševních lidských prožitků. Digitální manipulace mu slouží jako prostředek uměleckého vyjádření a formování obrazů. Získal mnohé ocenění a zúčastnil se různých festivalů v Evropě, např. Boutographies v Montpellier, Recontre d’Arles, Encontros da Imagem Portugalska nebo BredaPhoto festivalu. Jeho díla jsou součástí několika městských archivů a soukromých sbírek. www.janmaschinski.com

PROJEKT