JAN VRANOVSKÝ

PARALELNÍ SVĚT

VERNISÁŽ: 17. 8. OD 19H
VÝSTAVA: 18. 8. – 1. 10. 2022

Jakkoliv je Japonsko země známá vynikající a často radikální moderní architekturou, drtivá většina japonské městské krajiny je zaplněna domy bez jakýchkoliv výtvarných či konceptuálních aspirací. Tyto stavby jsou oproštěny o balast ambicí architekta, který se na jejich návrhu ve většině případů vůbec nepodílí. Stejně tak velká část městského prostoru roste a vzniká spíše jako řetězová reakce než realizace předpřipraveného plánu. Tento pragmatický, avšak velice živý a neustále metabolizující prostor je ve svých lokálních centrech navíc velice zahuštěný, a jednotlivé síly, pravidla a procesy se tak stále více vzájemně překrývají, což často vede k nečekaným, bizarním situacím a umožňuje vzniku emergentním, nikým neplánovaným jevům. Tím vším nakonec prostupují japonské tradice a kulturní specifika, jež jsou stále ještě často neuvědomělá a přirozená, a technická specifika z valné části vynucena hrozbou ničivých zemětřesení, vln tsunami, požárů a sesuvů půdy. Výsledkem jsou domy, ulice a města zcela odlišná od těch které známe na západě: na první pohled neuspořádaná, na ten druhý však fascinující, živá, bizarní, komplikovaná a hluboce japonská.

Cyklus Paralelní svět je pokusem o zachycení “obyčejného” avšak komplikovaného prostoru japonských měst nikoliv ve své celistvosti, ale skrze jeho fragmenty: jednotlivosti, detaily, nečekané a nikým neplánované vztahy. Divák si z těchto fragmentů pak může sám sestavit celkový obraz jakéhosi archetypálního japonského města, které i ve skutečnosti nelze číst skrze strukturu ulic či dominanty, ale právě spíše jako množinu rozdrobených, náhodně roztroušených a pomíjivých momentů, jež jej utvářejí.

Architekt, fotograf a designér Jan Vranovský (*1986) získal magisterský titul v oboru architektury na Tokijské univerzitě v Japonsku. Po absolutoriu pracoval v několika tokijských architektonických studiích, později založil vlastní multidisciplinární praxi, Studio VVAA. Jeho fotografie byly zejména v zahraničí mnohokrát vystavovány a publikovány, dvě se pak nedávno staly součástí stálých sbírek japonského Muzea fotografického umění v Kijosato, Jamanaši. Nyní žije a pracuje v Praze. www.vvaa-studio.com | www.instagram.com/janvranovsky

projekt