KRISTÝNA ERBENOVÁ

V BEZETMÍ

12. 5. – 21. 6. 2015

V kruzích oběžných drah, v rytmu roků, měsíců a dní, uvykáme řádu, který zůstává nepoznán. Ve dne čelíme zdání, že jsme s to uchopit skutečnost, tušit, vědět, být přesvědčeni, že viděné není klamem. Setmění mate a svádí ke slepotě, k uzavření bran poznání a odstoupení od touhy pronikat hlouběji. A přitom právě za tmy se rodí a umírá, právě noc dává vyniknout nebeským znamením, podle nichž člověk tisíce let směřoval své kroky. Tma je jen málem světla. Překročíme-li své hranice a rozhlédneme se, spatříme uhrančivé barvy a tvary zastavené v půlnočním klidu nebo cloumané znepokojivými poryvy. Zbytky světla, jedna čtyřsettisícina denního slunečního svitu, proces vyvolání. Fotografie, které popřely tmu. Zážitek z možnosti zviditelnit neviditelné. Krajina v nespatřeném a přece skutečném světle. Fotografie v tomto souboru byly pořízeny v noci, pouze za využití měsíčního světla a citlivého filmového materiálu středního formátu.
Kristýna Erbenová (1987), patří k nejmladší generaci fotografů s mezinárodními úspěchy. Je studentkou magisterského programu na ITF Slezské Univerzity v Opavě. Společně s fotografií vystudovala také filmovou vědu a anglickou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Fotografie Kristýny Erbenové jsou příznačné mimořádným smyslem pro melancholickou náladu a dokonalým technickým provedením (klasický čtvercový fotografický materiál). Účastnila se mnoha výstav a festivalů fotografie u nás i v zahraničí a její práce byla pozitivně reflektována odborným tiskem i médii. www.kristynaerbenova.com

PROJEKT