LENKA KLEINOVÁ, LUKÁŠ PROCHÁZKA

REPAIRED AND RECONSTRUCTED

4. 5. – 5. 6. 2021

Současná doba vyžaduje perfektní vizuální sebeprezentaci. Nic jiného než dokonalost se nepřipouští. Podobu portrétovaného rozkládáme a opět spojujeme, vybíráme jen to nejlepší, přemalováváme ošklivé, dokreslujeme ideál. Předpokládáme automaticky, že to co vidíme, je věrně zobrazená realita? Lenka Kleinová a Lukáš Procházka ve svých aktuálních projektech fascinovaně zkoumají skryté vrstvy fenoménu současné postprodukce. Sebereflexivně se pouštějí pod povrch vlastní práce a při digitální retuši běžného portrétu extrahují vrstvu zakrývající nedokonalosti pleti. Z čisté funkčnosti sloužící dokonalé prezentaci tak vzniká estetický obraz sám o sobě, který navíc lakonicky předkládá historii a rozsah postprodukčního zásahu.
Lenka Kleinová (* 1996) a Lukáš Procházka (* 1994) pocházejí ze Slovenska, ale potkali se při studiu fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Podobně orientované projekty je přivedly ke společné výstavě, kterou kromě Galerie Fotografic představili např. na fotofestivalu Uničov. Žijí a pracují v Praze a ve Zlíně.
www.pro-chazka.com / www.lenkafufi.eu

FOTOGRAFIC STARTUP je platforma zaměřená na prezentaci tvorby začínajících autorů, s cílem být důležitým bodem v jejich začínající kariéře.

 

+ DOPROVODNÝ PROGRAM – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 3. 6. OD 18H

PROJEKT