LINA NÉMETH

MÍSTA POBYTU

6. 5. – 5. 6. 2010

„Místa jsou zrcadly některých částí nás samých, jsou to nitky vedoucí k příběhům, tajemstvím, banalitám.” Václav Cílek
Lina Németh představuje fotografie, které mohou být solitéry, žijícími vlastním životem jako obrazy, a zároveň mohou být vzájemně propojeny, spíše úhlem nazírání než tím, co skutečně vidíme. Vnitřně spřízněné motivy, autorkou intuitivně vyjímané z krajiny, se postupně, formou „časoprostorového sběru“, utvářejí ve větší celek. Teprve soubor odhalí osobnost autora, jeho „přemíru zaujatosti, pro kterou se musely fotografie zrodit“. Linu Németh přitahují místa jakoby za zenitem, často s příchutí banality nebo bizarnosti. Balancuje skoro vždy na pomezí přírody, a když ne přímo města, tak aspoň lidského zásahu do ní, někdy s tušením možných příběhů… Autorka prožívá svou rozkoš z tuláctví – v prolnutí krajin vnitřních a vnějších – plně, beze spěchu. „Spoušť fotoaparátu stiskne až v okamžiku, kdy pocítí nějakou dosti hlubokou spřízněnost s tím, co ji obklopuje“, ve chvíli podobné „bdělému snění“.
Lina Németh (1980), česká fotografka. Žije a pracuje v Praze. www.linanemeth.com

PROJEKT