MAREK ŠEFRNA

VÝSLEDNÝ OBRAZ REALITY JE VELICE PŘESNÝ

19. 6. – 1. 8. 2020

Umělecká práce dokáže mnohdy překvapit. Ani ne tolik formálními experimenty jako spíše svým sdělením, přičemž svou formou odkazuje k jinému obsahu, k jiné umělecké tradici. Toto se týká i vystavené fotografické série Marka Šefrny. Tyto poněkud fádní zvětšeniny, svým rámováním a výběrem tématu odkazují ke specifické tradici české “nefotografie”. To, že tyto banální až směšné záběry louží odkazují k fotografické práci Jasanského s Polákem či Markéty Othové, je ale vedlejším produktem této série. Stejně jako mnoho dalších asociací, které vás mohou napadnout – klimatická změna, nedostatek srážek, negativní vliv člověka na životní prostředí… Snímky, na které se díváte, jsou především fotografickým záznamem jeho performativních zásahů do veřejného prostoru. Marek je pořídil poté, co během pozdního jara na vysušených pražských chodnících vytvořil přesné napodobeniny louží. Bytostná absurdita takové činnosti na jednu stranu rozvíjí specifický druh hry s náhodným kolemjdoucím i návštěvníkem galerie, na druhou stranu má své jasné a smysluplné ukotvení v kontextu umění, asociuje nám umělecká díla nedávné minulosti a zároveň nám připomíná závažná témata dnešního světa.
Marek Šefrna (* 1987) je absolventem pražské AVU, žije a pracuje v Praze. www.mareksefrna.com

PROJEKT