cover photo

MATĚJ SKALICKÝ

5. 10. – 5. 11. 2022

Matěj Skalický ve svých velkoformátových černobílých fotografiích kontemplativním ohledáváním okolního prostoru vytváří jakási rurální vanitas a v současné informačně i vizuálně zahlcené a stále se zrychlující době přináší tolik potřebné zastavení. www.matejskalicky.com