MICHAEL P. ROMSTÖCK & FRANZISKA SCHRÖDINGER

SOMETHING ABOUT THE ALPS, LINDEN TREES, ROADS AND HISTORY

18. 5. – 25. 6. 2022

Michael P. Romstöck a Franziska Schrödinger ve své tvorbě reflektují komplikovaný vztah člověka a přírody, její symboliku a historii kulturní krajiny. Formálně velmi odlišné fotografické soubory spolu vedou dialog o konstrukci a kultivaci přírody a zkoumají problematika otisků lidské činnosti do krajiny i vnímání historie, jejíž znaky se vždy snažíme dešifrovat pouze v zrcadle současnosti.
Michael na velkoformátovou kameru a černobílý film zachycuje v mnoha podobách a různých kontextech lípy – stromy, jejichž symbolika je pevně ukotvena v mnoha kulturách včetně té německé a české. Soubor čítající přes sto precizních fotografií tak mimoděčně vypovídá mnoho o současné podobě městské krajiny, venkova i o člověku samotném.
Franziska ve svém konceptuálním dokumentu s názvem About the German Alpine Road podrobně zkoumá slavnou německou trasu, kterou každý rok využívají tisíce turistů cestujících do Alp. Na více než 450 km dlouhé “Alpské stezce” se Schrödinger zamýšlí nad stopami, které do okolní krajiny lidé otiskují i nad překážkami, které v ní účelově vytvářejí.

Michael Paul Romstöck (*1992) a Franziska Schrödinger (*1991) pocházejí z Německa a oba vystudovali fotografii na Folkwang Universität der Künste v Essenu. Své projekty již prezentovali na mnoha výstavách v Německu či formou knižních publikací. Žijí a pracují v Berlíně a Mnichově.
www.michaelromstoeck.de / www.franziska-schroedinger.de

PROJEKT