MICHAL KINDERNAY

AUTOTERAPIE

VERNISÁŽ: 15. 11. 2022 OD 19H
VÝSTAVA: 16. 11. – 31. 12. 2022

Michal Kindernay v Galerii Fotografic představí své subtilní audiovizuální projekty, které subverzivně zachycují vliv všudypřítomné automobilové dopravy na život ve městě i stav české krajiny.

12 min 30 sekund. Videoinstalace nocars z 24hodinového videozáznamu ulic v centru Prahy (Myslíkova, Národní, Ječná, Vinohradská, Francouzská, aj.) extrahuje pouze momenty bez přítomnosti projíždějících automobilů. Z mnohahodinového záznamu pak zbývají pouhé jednotky minut. Projekt tak s lehkostí i důrazem popisuje problematiku zatížení centra města osobní automobilovou dopravou a vnáší do veřejné debaty důležité otázky o budoucím vývoji města.

Audiovizuální esej Ad finitum zachycuje rozestavěný úsek D11 přes Trutnovsko a Žacléřský výběžek, který měl být součástí pomyslné spojnice na trase Paříž-Moskva a který je dalším z osmi nyní rozestavěných dálničních tahů v Česku. Autoři Michal Kindernay a Sára Vybíralová se jeho prostřednictvím ptají, kolik zvukových, vizuálních a fyzických asfaltových šrámů Česká republika ještě potřebuje. A kolik jich česká krajina ještě unese?

Michal Kindernay je intermediální umělec, který pracuje s možnostmi interaktivního propojení zvuku, obrazu a přírodních atmosferických procesů. Jeho audiovizuální instalace kombinují nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a reflektují environmentální otázky. Jeho práce zahrnují jak videoperformance a interaktivní instalace, tak intermediální a dokumentární projekty a hudební kompozice. Kindernay absolvoval bakalářské studium na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Video u Petra Rónaie a magisterské v Centru audiovizuálních studií FAMU v dílně Miloše Vojtěchovského. Je spoluzakladatelem umělecké organizace yo-yo, iniciátorem projektu RurArtmap, kurátorem a externím pedagogem CAS FAMU. www.yo-yo-yo.org

PROJEKT