MIRO ŠVOLÍK

PARALELNÍ SVĚTY

12. 8. – 20. 9. 2015

Miro Švolík vystavuje v galerii Fotografic práce (Květy slasti, Od zrození až do smrti, Velká žena malý muž), které vytváří způsobem fotografické koláže a montáže. Toto specifikum fotografického média mu umožňuje skládat a zhmotňovat vnitřní paralelní svět k reálnému. Navazuje tak a pokračuje ve fotografickém experimentu, který má začátky v generaci Slovenské nové vlny z poloviny osmdesátých let, kdy skupina mladých Slováků přinesla československé fotografii tehdy novou svobodu gesta, radost z tvoření, čistotu oproštěnosti a pozitivitu. Ve své práci využívá skládání výtvarných prvků k vyjádření významů, dějů a situací souvisejících s dnešní společností. V jeho obrazových příbězích o ženách a mužích se projevuje hravost, vycházející až z odkazu poetismu a dada. Geograficky je jeho tvorba hluboko zakořeněná v prostředí střední Evropy. Snad právě proto však svým výrazem přesahuje její hranice a oslovuje diváky nejen doma, ale kdekoliv jinde.
Miro Švolík (1960, Zlaté Moravce), absolvent FAMU (1981-87), žije a pracuje v Praze. www.mirosvolik.cz

Reportáž o výstavě – Události v kultuře na ČT

PROJEKT