exhibition cover - petr kubac - galerie fotografic

FOTOGRAFIC STARTUP – LUCIE HYŠKOVÁ, ALEX NAUŠOVÁ, PETR KUBÁČ

Výstava: březen 2022

Příští výstava v rámci platformy FOTOGRAFIC STARTUP pro nejmladší generaci umělců představí tvorbu studentů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Lucie Hyšková, Alexandra Naušová a Petr Kubáč ve svém aktuálním souboru s nadsázkou reagují na vnímání a utváření okolního a především našeho nejbližšího prostoru – domova ve světle událostí posledních let. Za specifického použití simulakra vysněného domova zkoušejí sílu fotografického média, autosugesce a jejich možného vlivu na kvalitu našeho života.

www.luciehyskova.cz / www.nausova.cz / www.kubacpetr.cz