ONDŘEJ ROUBÍK

EXTROSPEKCE

5. 8. – 9. 9. 2014

Pozorování člověka a jeho chování v přirozeném, nebo uměle navozeném prostředí, nebo-li extrospekce (opak introspekce), je poměrně běžná metoda z oboru psychologie, jejímž výsledkem má být objektivní a důkladný popis pozorovaného. Podle stanovených kritérií musí být proces této metody cílevědomý a pozorovatel musí zaznamenávat pouze fakta, nikoliv domněnky.Ondřej Roubík ve svém aktuálním cyklu kreseb prohlubuje tímto procesem, převedným do výtvarného kontextu, realistický rys portrétního žánru, kterému se věnuje již delší dobu. V kresbách větších i středních formátů stupňuje ohledávání skutečnosti a příběhů konkrétních osob, zvláště jejich psychologických rovin. Pozoruje vše z bezprostřední blízkosti, zasahuje do inscenací prostoru, ve kterém chce jednotlivce zobrazit , ale vše s příznačnou empatií. Činí tak mnohem výrazněji než dosud, protože zobrazuje postavy v ještě více intimnějších pozicích a v mnohem více realističtějším prostředí. Na rozdíl od způsobu jeho maleb, kde se realita zobrazovala skrze více magičtější, surreálnější nebo literárnější optiku, jde nyní autor cestou věcnějšího a zároveň systematičtějšího pozorování.
Ondřej Roubík (1988), AVU Praha a The Prince’s Drawing School, Londýn. Jeho nový cyklus portrétů (provedený pouze technikou přírodním uhlem) vznikl zároveň také jako nová, ale přímá návaznost na studium klasické kresby v Londýně, kde absolvoval roční stipendijní pobyt.

PROJEKT