OTO SKALICKÝ

HORNÍCI

30. 6 – 7. 8. 2016

“Horníci” (2013) je soubor velkoformátových zkorodovaných plechů s nazvětšovanými portréty horníků v téměř nadživotní velikosti. Přestože je autor takto téměř monumentalizuje, jasnost a čitelnost jednotlivých figur se postupně vytrácí díky speciální fotografické technologii. Obraz horníka tak postupem času zanikne, podobně jako i samotná profese z pracovní mapy slovenské společnosti. Hornická profese je i dnes mimořádně těžká a zdraví škodlivá. Horníci na Skalického fotografiích pocházejí z malých obcí kolem Banské Štiavnice, kde se dosud těží zlato. Jde o jedno z posledních hornicky aktivních území na Slovensku. Projekt do jisté míry poukazuje i na fenomén dnešní společnosti, ve které čím dál více převažuje tzv. virtuální práce vykonávaná u počítače, a kdy fyzická práce ztrácí na hodnotě a úcta a pokora před fyzickým lidským výkonem mizí.
Oto Skalický (1988) je představitel nastupující generace fotografů na Slovensku. V roce 2015 ukončil Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě v Ateliéru Miro Švolíka. Účastnil se vícerých skupinových výstav v Německu, České republice, Polsku, Slovinsku a Slovensku. Vystavoval také např. ve Fotografické galerii Fiducia v Ostravě a galerii Photoport v Bratislavě. Soubor “Horníci” byl taktéž vystaven ve Slovenské národní galerii k 65. výročí založení VŠVU. Hrál v hudebních uskupeních Ecetera Band a Galeria Formacia. V současné době žije a pracuje v Polsku.

Reportáž o výstavě na ČT24

PROJEKT