PATRIK MIKLOŠ

INKARNACE

10. 8. – 16. 9. 2016

Soubor stereoskopických koláží “Inkarnace” je zatím posledním příspěvkem Patrika Mikloše k tématu „Přirozené a umělé“, kterým se dlouhodobě zabývá. “Inkarnace” jsou vlastně oslavou každodenního života (ne)obyčejných lidí a jejich výpovědí o sobě, oslavou „božského“ v nich, jsou sakralizací běžného, přirozeného (a tedy i umělého, které k přirozenému patří, z přirozeného vychází) a zároveň desakralizací nadpřirozeného. “Inkarnace” jsou iluzí, na kterou jsme odkázáni, když se chceme vyjádřit, jsou básní vloženou do relikviáře.
Součástí instalace je série měděných plechů se světlocitlivou vrstvou “Kulturopříroda”. Spojením pojmů příroda a kultura vytváří Patrik pojem nový, který je sjednocuje. Kultura nemůže být bez přírody. Přírodě se nemůžeme vzdálit, jsme jí. “Plech nenarušuji já, ale příroda skrze mne a kulturu, které jsem součástí. Řeže, rýpe a leptá vrstvu, na níž je její obraz, aby odhalila svůj charakter.”
Patrik Mikloš (1979) je představitel mladé generace fotografů na Slovensku. V roce 2014 ukončil Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě v Ateliéru Miro Švolíka. Účastnil se skupinových výstav v USA, Rakousku, ČR a Slovensku. Vystavované soubory participovaly např. na OFF festivalu v Bratislavě a v Rearte Gallery ve Vídni. Kromě výtvarného umění se věnuje také psaní poezie, textů písní a tvorbě hudby. Žije a pracuje v Bratislavě.

PROJEKT