PAVEL MARIA SMEJKAL

FATESCAPES

24. 6. – 9. 8. 2015

Během mé fotografické praxe mě fascinovaly některé slavné snímky, na první pohled odlišitelné obrazy reflektující extrémní životní situace. Tyto fotografie ovlivnily generace umělců, kteří na ně opakovaně odkazovali a připomínali je svými komentáři. Mnohé takové snímky vyvolávají diskuze o pravdivosti a reálnosti zobrazovaných skutečností. V sérii Fatescapes (2009-2013) se pokouším aplikovat vlastní přístup: ptám se na individualitu a podstatu lidského těla, prošetřuji historická témata s použitím stávajících fotografických záznamů, prozkoumávám fotografii jako výtvarné médium tak, že se ptám na funkci spodobnění i na její limity a uvažuji o estetice obrazu. S použitím Photoshopu odstraňuji z historických dokumentárních fotografií jisté ústřední motivy, jako třeba lidské postavy. Činím tak s obrazy, které se staly součástí našeho kulturního dědictví, tvoří paměť národů, slouží jako symboly či nástroje propagandy a ilustrují specifický přístup k fotografii jako dokumentu historického okamžiku. Zkoumám jejich účel a funkci a táži se po budoucnosti tohoto magického média a zároveň i celé lidské existence. Uvědomuji si, že fotografie mohou být někdy zpochybňovány a vracím se ke klíčovým obrazům i poté, co byly vícekrát z různých perspektiv přehodnocovány. Tím, že manipuluji s jejich obsahem, prozkoumávám zároveň jejich účel, funkci a budoucnost. Co kdyby daná událost vůbec nenastala? Co vlastně činíme tím, že fotograficky zaznamenáváme skutečnost, když hned poté je takový záznam někým zpochybňován? Současně s tím zkoumám vztah mezi dokumentární fotografií a archetypální krajinou – je to hledání pevné země v turbulentním moři lidského života, pátrání po věčnosti za pomíjivostí naší existence a prchavostí událostí, jichž jsme svědky.

Pavel Maria Smejkal, DM, MA (*1957 Ostrava). Vystudoval veterinu na univerzitě v Košicích (1983) a Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity (2009, MA). Vede PhotoArt Centrum. Pracuje jako nezávislý fotograf, kurátor a lektor v Košicích (Slovensko). Jeho práce se staly součástí veřejných a soukromých sbírek ve Francii, Británii, USA a v Hongkongu. www.pavelmaria.com

PROJEKT