PLAN 9 2007 film festival poster

PLAN 9 | 2007 | festival experimentálních filmů

KAŽDÉ LISTOPADOVÉ ÚTERÝ OD 19:30

Plan 9 je cyklus projekcí, jež se pokouší oslovit široké publikum. Koncepce alternativy a experimentu je velmi otevřená, což nám dovolilo do cyklu zařadit širokou řadu autorských děl, vybraných na základě kritérií kvality, uměleckého provedení a osobnosti autora. Každé setkání se liší svou koncepcí (retrospektivy, dokumentární filmy, krátké filmy, multimediální díla, atd.) a bude doplněno diskusí s autory či protagonisty předváděných děl.