PLAN 9 film festival poster

PLAN 9 | 2009 | 4. ročník festivalu experimentálních filmů

4. 11. – 9. 12. 2009

Festival experimentálních filmů Plan 9 představuje letos už počtvrté to nejnovější z oblasti světového experimentálního filmu. Během šesti po sobě jdoucích středečních večerů uvede profily jednotlivých tvůrců a umělců a komponované dramaturgické bloky krátkých filmů a videoinstalací. Většina zahraničních filmů bude českým divákům představena vůbec poprvé. Plan 9 je otevřený široké veřejnosti.

4/11/09 19:00 KRÁTKÉ EXPERIMENTY I. 
První večer krátkých experimentů nabízí průřez nejnovějšími experimenty, které v posledním roce vstoupily na plátna festivalových kin a obrazovky galerií. Závratná prostorová jízda kamery plochými fotografickými plány mizející Šanghaje ve francouzském projektu Zhenchen Liua, hra s časosběrnými pohledy na nehybnost hor, kontrapunkt zvukové a obrazové plochy v hodině tanga pro seniory, návraty ke strukturálnímu experimentu, reminiscence kódů klasické filmové éry, nečekaná vrána a další filmy zahraničních autorů.

11/11/09 19:00 DIVNÉ FILMY
Druhý komponovaný večer mapuje krátké filmy stojící částečně stranou klasického experimentu. Spojnici netvoří jednotný formální přístup nebo podobná práce s filmovým nebo video médiem, ale účinek na diváka. Konstantní vyvolávání údivu, přechody a přepínání mezi očekávatelným a nepřijatelným, oscilace mezi situačním gagem, vytržením a zklamáním, cesta od údivu a závratě k lehké nevolnosti. Druhý večer pro otrlé diváky experimentuje nejen s filmovou formou, ale hlavně s pružností divácké recepce.

18/11/09 19:00 VILÉM NOVÁK A FAVU
Večer mapuje konceptuální filmy, videoartové instalace, multimediální eseje. Průřez tvorbou brněnské Fakulty Výtvarných Umění. Osobně uvádí multimediální umělec Vilda Novák.

25/11/09 19:00 PROFIL MICHAL PĚCHOUČEK
Nositel ceny Jindřicha Chaloupeckého a výrazná postava českého filmového a videoartového pole představí průřez svou tvorbou od devadesátých let do dneška. Volný pohyb napříč médii a formou, zvolený postoj diletantského filmaře a odmítnutí obrazu fixovaného v čase. Pěchouček krouží kolem fascinace jednoduchým a primárním příběhem, míří od konceptu ke konkrétnu. Návraty do vlastní minulosti otevírá estetiku osmdesátých let a naši kolektivní vizuální paměť. Fiktivní světy naivního údivu, detaily a cyklické přesuny v důvěrně známých i neznámých prostorech nových médií. Večer proběhne za přítomnosti autora.

02/12/09 19:00 KRÁTKÉ EXPERIMENTY II. 
Druhý večer krátkých experimentů naváže na první festivalovou středu a představí další desítku několikaminutových děl. Závratné účinky Hitchcockova objevu simultánní jízdy kamery a protichůdného zoomu v experimentu rakouského umělce Johana Lurfa, krátká studie na téma zrcadlově převráceného horního a dolního plánu v současné době asi nejznámějšího kanadského videoartového umělce Marka Lewise (Rush Hour, Morning and Evening, Cheapside), konceptuální hříčky, videoeseje a další filmy od různých autorů.

09/12/09 19:00 PROFIL – JEAN-GABRIEL PÉRIOT
Périotovy filmy v několika směrech otevírají experimentální film zapovězeným prostředkům. Důsledná práce s politickým postojem, gradací, pointou a lehkou sebeironií vyvazuje jeho filmy z puristicky chráněných mantinelů. Iluze pixelovaného filmového obrazu dosahuje přesně opačnými postupy, než jaké nabízejí klasické metody – kompilací tisíců fotografií, které v extrémně zrychlené návaznosti přes svoji statičnost vyvolávají dojem pohybu předmětů v prostoru (Dies Irai, 2005) nebo v čase (200.000 Phantoms, 2007).Filmy oceněné na desítkách filmových festivalů a výtvarných přehlídek představuje autor také v detailním rozhovoru.

*některé filmy jsou pouze v angličtině bez českých titulků 

vstupné 50 Kč, dobré víno k dispozici během projekcí /