Michael Paul Romstöck a Franziska Schrödinger

MICHAEL P. ROMSTÖCK & FRANZISKA SCHRÖDINGER

Vernisáž: 17. 5. 2022 od 19h
Výstava: 18. 5. – 25. 6. 2022

Michael P. Romstöck a Franziska Schrödinger ve své tvorbě reflektují komplikovaný vztah člověka a přírody, třebaže každý za použití jiných formálních prostředků. Michael na velkoformátovou kameru a černobílý film zachycuje v mnoha podobách a různých kontextech Lípy – stromy, jejichž symbolika je pevně ukotvena v mnoha kulturách včetně té německé a české. Soubor čítající přes sto precizních fotografií tak mimoděčně vypovídá mnoho o současné podobě městské krajiny, venkova i o člověku samotném. Franziska ve svém konceptuálním dokumentu s názvem About the German Alpine Road podrobně zkoumá slavnou německou trasu, kterou každý rok využívají tisíce turistů cestující do Alp. Na více než 450 km dlouhé “Alpské stezce” se Schrödinger zamýšlí nad stopami, které do okolní krajiny lidé otiskují i nad překážkami, které v ní účelově vytvářejí.
Michael Paul Romstöck (*1992) a Franziska Schrödinger (*1991) pocházejí z Německa a oba vystudovali fotografii na Folkwang University of the Arts v Essenu. Své projekty již prezentovali na mnoha výstavách v Německu či fomou knižních publikací. Žijí a pracují v Mnichově a Essenu.
www.michaelromstoeck.de / www.franziska-schroedinger.de