ŠTĚPÁN GRYGAR

FOTOGRAFICKÉ ZÁZNAMY

29. 10. – 7. 12. 2013

Fotografie Štěpána Grygara tvoří důležitou část české výtvarné scény. Jeho tvorba z poloviny 70. byla řazena k českému fotografickému vizualismu, během 80. let se propracoval k syntéze konceptuálního přístupu a reflexe či analýzy fotografického média. Grygarovo dílo navazuje na pozdní modernismus a představuje možnou polohu z mnoha postkonceptuálních tendencí české fotografie, podnícené minimalismem a konceptualismem. V posledních letech jeho tvorbu charakterizuje výrazný příklon k použití barevné fotografie, práce s jasnými plochami a výraznou barevností se stává důležitým výrazovým prvkem. Grygarovi je blízká věcnost, s níž nahlíží na svět, a současně i potřeba narušovat naučené způsoby vnímání. Výstava Fotografické záznamy představuje současnou tvorbu Štěpána Grygara. Tři soubory barevných fotografií charakterizují rozdílné přístupy. Dokumentární metoda záznamu se kombinuje s inscenovanou fotografií, přičemž tyto postupy jsou v Grygarově podání těžko odlišitelné. Výrazná práce s barevnou stylizací a kompoziční dokonalost nezmenšují výrazný pocit autenticity.
Štěpán Grygar uspořádal přes 40 samostatných výstav, například v Praze, Bratislavě, Budapešti, Mnichově, Londýně, Houstonu, je zastoupen v řadě významných sbírek u nás i v zahraničí, člen Asociace profesionálních fotografů, v současné době vedoucím ateliéru na katedře fotografie FAMU.

PROJEKT