ŠTĚPÁNKA ROČKOVÁ

ZA PŮLNOCÍ

4. 4. – 15. 5. 2012

“Velmi mě přitahuje noc. Vábí mě a láká. Děsí. Prodírám se lesem až za půlnoc. Sníh začíná světélkovat, stíny se rýsují ostřeji, známá místa odhalují netušené aspekty. Loužičky jasného světla kloužou lesní krajinou nečekanou rychlostí. Pak se vše náhle ponoří zpět do tmy, oblohou letí mraky.”
Ačkoliv se Štěpánka Ročková (1968) narodila v Praze, nejvíc doma je na Kvildě, kde již od dětství tráví mnoho času. Univerzitní studia završila v roce 1992 diplomovou prací o literární stránce knihy Josefa Váchala Šumava umírající a romantická. Váchal je stále její velikou inspirací a mnoho jejích prací vzniká v šumavských rybníčcích. Fotografie komponuje do plného formátu, obrázek prezentuje přímočare bez úprav či retuší. Makro fotografiemi a krajinami zachycuje své bezprostřední okolí a odhaluje v nich svébytný imaginární svět. Její nejnovější projekt Za půlnocí je série barevných podsvícených fotografií nočních zasněžených lesů v měsíčním světle. Tyto obrázky byly pořízeny v průběhu tří zim nedaleko jejího domu za vzácných jasných úplňkových nocí, jiskřivě mrazivých.

PROJEKT