SYLVA FRANCOVÁ

IN PANEL

10. 6. – 20. 7. 2010

Projekt IN PANEL je inspirován prostředím panelového sídliště Prahy, kde žiji už mnoho let, vlastně většinu svého života. Vždy mě fascinovalo, jak paneláky skrz mihotání světýlek v noci ožívají. Skrz světla, která zviditelňují ve dne nepřístupné hradby panelu se nám otevírají pohledy do útrob domu. Zajímalo mě, jak žijí obyvatelé domů uvnitř unifikovaných bytových prostor. Stejnost i odlišnost uspořádání, rytmické opakování prvků, intimní vnitřní prostor v kontrastu s tím anonymním vnějším. Mapuji obývací pokoje mých sousedů, známých a přátel žijících v panelácích Jižního města. Snažím se zobrazit podoby pokojů jako jednotlivých vzájemně nesouvisejících schránek lidských osudů, kde o sobě obyvatelé vzájemně často ani nevědí, odděleni jen nepatrnou zdí, koexistují vedle sebe uvnitř panelového mraveniště. Na této výstavě představuji ukázku z tohoto svého dlouhodobého projektu, na němž nadále pracuji. Děkuji všem zúčastněným, současným i budoucím, za ochotu vpustit mě do svého soukromí.
Sylva Francová vystudovala Akademii výtvarných umění a Pedagogickou fakultu UK v Praze. Vystavuje v Čechách i zahraničí. Získala ocenění jako Hlávkovu cenu, 1. místo na Portfolio Review v rámci festivalu Mesiac fotografie 2007 v Bratislavě nebo grant Nadace pro současné umění. Žije a pracuje v Praze. www.sylvafrancova.com

PROJEKT