VĚRA STUCHELOVÁ

HYPERREALITY

5. 8. – 20. 9. 2009

V cyklu Hyperreality zobrazuji obyčejná, záměrně banálních místa, zátiší v mém domě hyperrealistickým způsobem.Tato fotografická technika umožňuje vnoření a fascinaci prostorem jeho detaily a umocňuje tím kontrast s banalitou a každodenností. Dějový syžet se vztahuje k otázkám: kdo jsem a jak mne určuje mé prostředí – můj soukromý svět. Není to příběh, jsou to vypointované objekty, jako samostatné struktury vymezené v prostoru, které jsou „skutečnější než skutečnost“. Cyklus Hyperreality pracuje s neukončeností a fragmentací prostoru, příběhu a času. Obyčejná, záměrně banálních místa jsou zobrazena hyperrealistickým způsobem. Banalita a každodennost je umocněna tímto neobvyklým způsobem fotografického zobrazení. Fragmentovanost pohledů na určité vytržené výseky skutečnosti skládá dohromady mozaiku příběhů míst důvěrně známých, ale nově viděných. Vyvolává otázky jako kdo jsem, jak mne určuje a charakterizuje mé prostředí. Jsem vidět nebo jsem neviditelná žena, skrytá za hromadou drobností a ritualizovaných úkonů (mytí nádobí, vaření, uklízení, péče o dítě..). Není to ale příběh, jsou to vypointované objekty, „skutečnější než skutečnost“, jako samostatné struktury vymezené v prostoru. www.verastuchelova.cz

Recenze výstavy na ČT24

PROJEKT