Miguel Rozas video preview

VIDEOART: MAGDALÉNA KAŠPAROVÁ – COMING OF AGE STORY

vernisáž: 28. 6. 2022
výstava: 29. 6. – 13. 8. 2022 / vstupné dobrovolné

V prostoru pro médium pohyblivého obrazu v areálu galerie představíme audiovizuální projekty Magdalény Kašparové tematizující dospívání, osobní historii či nutkání ke sbírkotvorné činnosti.

Storytime je otevřenou útržkovitou zpovědí neustále těkající od nostalgické radosti k prožité bolesti. Magdaléna zde nepřetržitě přeskakuje z upřímného nadšení z objevů roky ukrytých ve starých telefonech k vážnějším polohám a prostřednictvím pubertálních relikvií nás postupně provází náročným obdobím svého života. Retrospektivní video deník vyprávěný odlehčenou vloggerskou formou tak předkládá silný osobní příběh a zároveň artikuluje závažná celospolečenská témata, aniž by na jediný okamžik sklouzl k patosu.

Druhé z představených videí, My 00‘s diary, na Storytime volně navazuje a dále jej rozvíjí. Představuje prototyp webové stránky Magdalénina kutání ve vlastní minulosti, které se dotýká zejména druhé poloviny nultých let. Vytváří tak časovou kapsli složenou z dat, obrazů a vzpomínek, a tím i jakousi nostalgickou esenci konce nultých let a zároveň na konkrétních příkladech více přibližuje problematiku kompulzivního sběratelství.

Představená videa doplní velkoformátový autorský tisk sestávající z 3D skenů autorčiných sbírkových předmětů, instalovaný do velké zářící vitríny. Dávno použité artefakty zpracované technologií, která v době jejich vzniku nebyla zdaleka tak dostupná, se tak stávají jakousi subverzivní reklamou na silný osobní příběh.

Magdaléna Kašparová je čerstvou absolventkou ateliéru Nových médií 1 (škola Tomáše Svobody) na Akademii výtvarných umění v Praze. Zajímá ji funkce autoportrétu v současném mediálním prostředí. K tomu využívá prostředků remediace, mediální archeologie a retrospekce do minulých dekád. Kromě sbírkotvorné činnosti ji zajímá také pomezí umění a grafického designu. Dosud vystavovala např. v Galerii NTK v Praze, Galerii Jelení či na festivalu 4+4 dny v pohybu. Její videa byla zařazena např. na MFDF Jihlava. Žije a pracuje v Praze.
www.magdalenakasparova.com | www.instagram.com/magdalena.kaspar

Projekt Storytime byl realizován za podpory platformy Artyčok.tv | Náš výstavní program 2022 je podporován granty Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, MHMP a MČP1. Děkujeme!