Zásady zpracování osobních údajů

V těchto zásadách zpracování osobních údajů vám vysvětlíme, co se s vašimi údaji děje, kdo k nim má přístup, proč a kdy je můžeme sbírat. Rozsah zpracování se liší podle toho, jak naše služby využijete, a proto jsme informace dále přehledně rozdělili tak, abyste se v nich snadno zorientovali, ať už jen prohlížíte naše stránky, přihlásíte se k newsletteru, nebo se stanete našimi klienty.

Zpracování osobních údajů se řídí evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovává:
Fotografic, spolek pro současné umění
se sídlem Stříbrná 212/2, Staré Město, 110 00 Praha
IČO: 22672419

Kdy osobní údaje zpracováváme

S údaji budeme pracovat, pokud:
 • jste našimi klienty
 • zasíláme Vám náš newsletter
 • při společné komunikaci
 • navštívíte náš web

Vaše práva týkající se osobních údajů

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle GDPR máte následující práva:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů
 • žádat přenesení osobních údajů k jinému správci
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na info@fotografic.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

1. Osobní údaje klientů

Které osobní údaje zpracováváme:
 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • IČ, DIČ, číslo bankovního účtu
 • adresu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • naši vzájemnou komunikaci
 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete
 • vaše hodnocení našich služeb
Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho tak můžeme činit:
 • Plníme smlouvu nebo o ní jednáme – údaje zpracováváme, abychom vám mohli připravit nabídku a poskytovat naše služby. Bez poskytnutí těchto údajů to tedy nepůjde.
 • Plníme právní povinnosti – při vedení účetnictví, zpracování daní a plnění advokátních a dalších předpisů.
 • V rámci našich oprávněných zájmů – našim klientům posíláme novinky prostřednictvím newsletteru
 • Máme váš souhlas – pokud nám poskytnete referenci na naše služby.
Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu spolupráce, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší.