NEWS

UPCOMING SHOW

GREGOR SAILER
POTĚMKINOVY VESNICE / THE POTEMKIN VILLAGE
vernisáž / opening: 28. 3. – 19h
výstava / exhibition: 29. 3. – 5. 5. 2019
otevřeno út–ne 13–18 h / open Tue-Sun 1pm-6pm

Gregor_Sailer_carsoncity_sweden_Galerie_Fotografic_2

Koncept „Potěmkinových vesnic“ lze vysledovat až k princi Grigoriji Alexandrovičovi Potěmkinovi, ruskému polnímu maršálovi a oblíbenci Kateřiny Veliké. Tento fascinující architektonický fenomén zobrazuje také nejnovější projekt Gregora Sailera, který se zaměřuje na jeho současné politické, vojenské a ekonomické rysy: terénní cvičební centra v USA a Evropě, půvab evropských městských replik v Číně či testovací dráhy městských vozítek ve Švédsku. www.gregorsailer.com

The concept of the “Potemkin Village” can be traced back to Prince Grigory Aleksandrovich Potemkin, a Russian field marshal and favorite of Empress Catherine the Great. The curious architectural phenomena in the haunting images shown here, Gregor Sailer’s latest project, are focused on its current political, military, and economic features: field exercise centers in the USA and Europe, the allure of European city replicas in China, and urban vehicle testing tracks in Sweden. www.gregorsailer.com