NEWS

UPCOMING SHOW

JAN JEDLIČKA – Zimní cesta k moři (květen 2018)

NEWS

Vilém Flusser v eseji Za filosofii fotografie odhaluje, jak v oblasti automatických, programovaných a programujících přístrojů nemá lidská svoboda místo, aby ukázal, že i přesto je možné otevřít svobodě prostor. Fotoaparát je podle Flussera tak komplexní hračka, že ti, kteří si s ní hrají, ji nemohou prohlédnout. Proto má fotoaparát moc nad fotografem a programuje či určuje jeho gesta.

Jan Jedlička se pro svůj fotografický soubor Zimní cesta k moři inspiroval právě tímto textem. Během cesty vlakem z Basileje do Haagu nafotografoval přes okno jedoucího vlaku 36 snímků, tedy jeden svitek kinofilmu. Všechny záběry, včetně technicky nepovedených, uveřejnil bez jakéhokoliv výběru. I když Jedlička rozhodoval o tom, kdy zmáčkne spoušť a kterým směrem zaměří objektiv, vše ostatní bylo v moci automatického fotoaparátu a pohybujícího se vlaku. Proto mají na působivém výsledku určitý podíl.

 

OPEN CALL

Fotografic Open Call 2018-19

GALERIE FOTOGRAFIC – OPEN CALL

Vyhlašujeme historicky první otevřenou výzvu na výstavní projekty pro rok 2018-19!

Galerie Fotografic v Praze se dlouhodobě zaměřuje na prezentaci současné fotografie, včetně nejrůznějších experimentů a multimediálních přesahů do dalších uměleckých žánrů.

Open call je určen českým i zahraničním umělcům, případně autorským dvojicím či uměleckým skupinám. Hledáme inovativní přístupy a nové pohledy v oblasti fotografie, videoartu, interaktivních médií, ale i malby či kresby jako doplnění stávajícího výstavního programu.

Přihláška v češtině nebo angličtině by měla obsahovat:
– krátkou anotaci projektu s konkrétní ukázkou, případně vizualizací
– portfolio a životopis umělce (pdf či odkaz na web)
– kontakt (telefon, e-mail)

Fotografic poskytne:
– PR servis (tištěné pozvánky, sociální sítě, newsletter, média)
– asistentce s instalací
– zajištění vernisáže
– případný doprovodný program
– výstava 4–6 týdnů, pro veřejnost otevřeno út–ne

V případě finančně náročných projektů doporučujeme zajištění individuálních grantů.

Projekty zasílejte elektronicky:
na email: tereza@fotografic.cz
průběžně, nejpozději však do: 31.1.2018

Výsledky výzvy zveřejníme během března 2018 na webových a fb stránkách.

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte Terezu Bonaventurovou (tereza@fotografic.cz)

Více informací o galerii: www.fotografic.cz/
Plánek galerie naleznete zde: www.fotografic.cz/about/
FB událost

Galerie Fotografic, Stříbrná 2, 110 00 Praha 1

English version:

FOTOGRAFIC GALLERY – OPEN CALL

Fotografic Gallery, Prague announces an international open call for exhibition projects for 2018-19.

We focus on contemporary photography, including various experiments and multimedia overlaps. The open call is designed for Czech and international artists, both individuals and artistic groups. We are looking for innovative approaches and new insights into photography, videoart, interactive media, as well as paintings and drawings to enrich our current exhibition program.

The application should be in Czech or English and must include:
– short project annotation including photographs or visualization

– artist’s portfolio and CV (pdf or web link)
– contact information (phone, e-mail)

Fotografic will provide:
– PR (printed invitation cards, social networks, newsletter, media)

– installation assistance
– organisation of an exhibition opening
– corresponding artistic events during the exhibition
– duration of the show 4-6 weeks, open to public Tue-Sun

In case of financially demanding projects we recommend artists to seek for individual grant support.

Projects should be send in electronic form:
email: tereza@fotografic.cz

deadline: 31.1.2018

We will publish the results of this open call in March 2018 on our web and fb sites.

In case of any questions please contact Tereza Bonaventurová (tereza@fotografic.cz)

More info: www.fotografic.cz/
Plan of the venue: www.fotografic.cz/about/
FB event

Galerie Fotografic, Stříbrná 2, 110 00 Praha 1

Summary