NEWS

UPCOMING SHOW

V lednu bude v Galerii Fotografic z technických důvodů zavřeno.
Těšíme se na viděnou na vernisáži výstavy V Zahradě v únoru 2020!

Fotografic Gallery will be closed due to technical reasons in January.
We look forward to seeing you at the opening of In the Garden exhibition in February 2020!

DENISA DIMITROVOVÁ, ALŽBĚTA KOČVAROVÁ, PAVEL MATOUŠEK
V ZAHRADĚ / IN THE GARDEN
vernisáž / opening: 25. 2. 2020 v 19 h
výstava / exhibition: 26. 2. – 5. 4. 2020

V_Zahrade_Matousek_Kocvarova

Fotografický cyklus V Zahradě není dokumentem, jak ho známe, je bez ambicí zachytit pompéznost a nesnaží se ani o raritní záběry. Ba naopak se jim trochu vyhýbá a předkládá zvláštní směs absurdity, bezcílnosti, humoru a existenciality. Námětem se autorům stávají bezvýznamné situace z cyklicky obhospodořovávaných zahrad. Banální fotografie mužů v zahradách posouvají hranice dokumentu směrem ke hře se samotnou vizualitou a nadsazenému zamyšlení se nad existencí a tokem života.
Autoři jsou absolventy Ateliéru Fotografie na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Žijí a pracují v Praze, Ústí nad Labem a Českých Budějovicích.

The photographic series In the Garden captures men in vague situations constantly cultivating their gardens. It is not a documentary as we know it, it has no ambition to capture pomposity or uniqueness. On the contrary, it avoids them a bit and captures rather strange mixture of absurdity, aimlessness, humor and existentiality. Banal photographs of men in gardens push the boundaries of documentary towards a game with visuality and exaggerated reflection on existence and the flow of life.
The artists graduated from the Photography Studio at FUD UJEP in Ústí nad Labem. They live and work in Prague, Ústí nad Labem and České Budějovice.