NEWS

Galerie Fotografic je znovu otevřena od středy 13. 5. 2020.
Galerii můžete nyní navštívit v dočasné otevírací době od středy do soboty.

The Fotografic Gallery is open again since Wednesday 13 May 2020.
You can now visit the gallery during temporary opening hours from Wednesday to Saturday.

UPCOMING SHOW

MAREK ŠEFRNA
výstava: červen/červenec 2020
exhibition: june/july 2020

NEWS

Fotografický soubor Marka Šefrny Modely louží je záznamem jeho osobní performance ve veřejném prostoru. V kontextu dějin umění i aktuálních enviromentálních změn může i něco tak triviálního jako přesná reprodukce louže vytvářet nové významy a především pokládat důležité otázky.
Marek Šefrna (*1987) je absolventem pražské AVU, žije a pracuje v Praze. www.mareksefrna.com

Marek Šefrna’s photographic series Models of Puddles captures his personal performance in public space. In the context of art history and current environmental changes, something as trivial as the exact reproduction of a puddle can create new meanings and, above all, ask important questions.
Marek Šefrna (*1987) is a graduate of the Prague Academy of Fine Arts, lives and works in Prague. www.mareksefrna.com