NEWS

UPCOMING SHOW

JURAJ STAROVECKÝ
OPUŠTĚNÉ HNÍZDO / ABANDONED NEST
vernisáž / opening: 1. 8. 2019 v 19 h
výstava / exhibition: 2. 8. – 8. 9. 2019

Juraj_Starovecky_Galerie_Fotografic

Mizející domov. Místo, kde člověk vyrůstal a prožil většinu svého života. Nyní zde nezbylo nic než prázdné stěny plné vzpomínek. Juraj Starovecký se na takové místo ve svém fotografickém souboru naposledy vrací a za pomoci velkoformátových projekcí rodinných diapozitivů se zamýšlí, co pojem domov vlastně znamená, jaké pouto si k němu budujeme a co všechno ho dokáže udržet na jednom bodě v prostoru.
Juraj Starovecký (*1985), VŠVU, žije a pracuje v Bratislavě. www.starovecky.com

Vanishing home. The place where one grew up and lived for most of his life. Nothing is left there now, just blank walls full of memories. Juraj Starovecký returns to such a place in his photographic series for the last time and with the assistance of large-format projections of family slides he contemplates about what the notion of home really means, what bond are we building with it and what could hold such place on a single point in space.
Juraj Starovecký (*1985), VŠVU, lives and works in Bratislava. www.starovecky.com