preview of 3D tour of Weronika Wozniak's exhibition