STANISLAV BŘÍZA – HITCHHIKE US (22.6 – 22.7.2018)

STANISLAV BŘÍZA – HITCHHIKE US

vernisáž / opening: 21. 6. – 19h + DJ Filip Radio 1
výstava / exhibition: 22. 6. – 22. 7. 2018

STANISLAV BŘÍZA - HITCHHIKE US (22.6 - 22.7.2018)

„Ona chtěla uniknout ze zaběhlých rituálů podřízených dvě dekády trvajícím boji s PPP a on chtěl jít ve stopách Jacka Kerouaca, Roberta Franka, Mike Brodieho a ve stylu beatnické a hippie generace poznat opravdovou Ameriku daleko od národních parků a ukřičených turistů. Stopovat, spát pod širákem a zažít si svůj malý „American Dream“. Postupně si složili svůj vlastní obraz Ameriky, překvapivě ne tolik nepodobný tomu, který znali z hollywoodských filmů. Nakonec to ale byla H., kdo dal celé cestě smysl a kdo ji naplnil radostí, ale i zoufalstvím a beznadějí. Do háje s Kerouacem.“ Stanislav Bříza
Obsáhlý fotografický soubor Hitchhike US vyšel původně v knižní podobě a zkoumá především intimní vztah mezi dvěma blízkými přáteli. V Galerii Fotografic je k vidění ve formě unikátní site-specific instalace.

Stanislav Bříza (*1983) vystudoval ČVUT v Praze a Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Rozvíjí nakladatelskou platformu BFLMPSVZ pod kterou vydal svoji knihu Hitchhike US a řadu zinů. Ve své tvorbě se zabývá jak „tradičním“ novým dokumentem, tak texty o fotografii a hledáním nových vizuálních a fotografických strategií. Žije a pracuje mezi Prahou a Londýnem. www.sbriza.com

„They had two very different expectations about the road ahead… H. just wanted to get away – the road offering an escape from the clutches of a two-decade-long struggle with bulimia. Stanislav meanwhile thought he was following in the steps of Jack Kerouac, Robert Frank and Mike Brodie, chasing the Hippie and Beat Generation way of life, hitchhiking, sleeping on gravelly hard shoulders under the stars. They thought “Real America“ was only going reveal herself off the beaten track, far from the National Parks and their cola-quaffing crowds. Inevitably though, Stanislav turned his lens towards H. rather than the highway. It was her character, her soul – the moments of bliss, of wonder, and of total despair – that began to define this journey. It was all her. Fuck Kerouac.“ Stanislav Briza
The extensive Hitchhike US photographic series originally appeared as a book, Fotografic Gallery presents it as a unique site-specific installation.

Stanislav Bříza (*1983) graduated from the Czech Technical University in Prague and the Institute of Creative Photography at Silesian University in Opava, both Czechia. He has been developing his own publishing platform BFLMPSVZ where he published his book Hitchhike US and several zines. In his practice he likes to shoot traditional ´New Document´, experiment with new fine art strategies, and explore the relatioship between curatorial text and photography. He splits his time between Prague and London. www.sbriza.com

Artist(s): Medium: