BARBORA A RADIM ŽŮRKOVI

DOMÁCÍ ÚKOLY

1. 7 – 31. 7. 2009

Výstava je prezentací vybraných praktických cvičení vytvořených v bakalářském studiu na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Tato cvičení jsou určitým odhalením naší tvorby, která podléhá přesnému zadání a nekompromisním termínům nesmlouvavých klientů – vysokoškolských profesorů. Ve fotografickém portfoliu představujeme dokumentární fotografii, snímky krajiny, módy nebo cvičení barevné postupy. Svým zaměřením ale tíhneme k portrétu, který se snážíme ztvárnit konceptuálním přístupem a který je hlavní částí expozice. Oba výstavní celky jsou spojeny společnými tématy identity a klonování, ve kterých se zaměřujeme na změny v mimice obličejů, které přetváříme a přizpůsobujeme počítačovými úpravami.
Klauzurní práce z prvního ročníku „Potomci“ zkoumá spojování dvou lidských tváří za účelem vytvoření nové osobnosti s vlastními povahovými rysy. Jedná se o vytvoření fiktivního potomka fiktivních rodičů, kteří na něj pohlížejí se zvláštním pocitem, neboť takto „vygenerovaný“ potomek nese podobné rysy jako oni a v podstatě k němu chovají určité sympatie vyvolané podvědomím. Ale i nezúčastněný divák může mít pocit sounáležitosti, antipatie či známý pocit: „Odkud já toho chlápka znám?“
Série „Zástupní“ je právě rozpracovanou diplomovou prací, která se hravým způsobem zabývá psychologickými aspekty klonování. V prvním plánu jde především o zábavný pohled na první „prototypy“ klonů slavných lidí, kteří jako první využili technologických vymožeností, v druhém plánu se však objevují otázky o lidském vztahu originálu s kopií. V podstatě jde o naprosto nový úkaz, novou zkušenost. Kromě toho, že lidský organismus není dokonalý a mohou se objevit chyby v genetickém kódu, má člověk co dělat se závistí nebo egoismem.
Výstava uzavírá praktickou část našeho bakalářského studia na ITF a nezbývá než poděkovat za skvělé tři roky, které jsme na této škole prožili. Naučila nás vnímat fotografii a výtvarné umění jako něco vyjímečného, důležitého, nepostradatelného.

 Recenze výstavy na ČT24

PROJEKT