Guided Tour Libuse Jarcovjakova Fotografic Gallery Fotograf festival

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA: LIBUŠE JARCOVJÁKOVÁ

3. 10. 2019 od 19h / vstupné dobrovolné

Komentovaná prohlídka výstavy Kimochi: Postele a pokoje s autorkou fotografií Libuší Jarcovjákovou.

Libuše Jarcovjáková představuje dosud nepublikovaný výběr ze souboru fotografií – Kimochi: Postele a pokoje. „Listuju svým životem. Vcházím do prázdných pokojů, vidím prázdné postele. Přechodný domov, hotel, ubikace. Postele, kde mi bylo dobře. Nebo taky ne. “