cover photo of Lenka Lukacovicova's exhibition

MARTIN KOLLÁR – PROVISIONAL ARRANGEMENT

24. 5. – 24. 6. 2023

Ocitáme se ve složitém světě bez pocitu stálosti a jistoty. Obklopujeme se dočasnými přáteli, máme dočasné ženy, máme dočasnou zubní náhradu a dáváme přednost přechodným pobytům před trvalým bydlištěm.

Provisional Arrangements je projekt zabývající se situacemi, které obsahují prvek nejistoty a tajemství. Jde o fotografický záznam/zobrazení zachycující rozpad stálosti na dočasné a provizorní okamžiky v čase a prostoru. www.martinkollar.com