VALENTYN ODNOVIUN

ARCHITECTURE OF EVIDENCE

11. 9. – 20. 10. 2019

Výzkumně-umělecké projekty Valentyna Odnoviuna se zabývají specifickým zkoumáním problematických momentů moderních dějin. Projekt „Architecture of Evidence“ představuje abstraktně vyhlížející fotografie pořízené ve věznicích bývalých represivních režimů ve východní Evropě, které byly využívány pro politické a válečné vězně a pro osoby nežádoucí z ideologických důvodů. Minimalisticky působící snímky založené na reálných artefaktech ze zmíněných věznic ukazují, jak se obrazy mohou stát důkazem událostí a zároveň vytvořit určitý paradox v našem vnímání. Zpochybňují vztah mezi tím, co vidíme a tím, co reálně zjišťujeme. Fotografie z tohoto souboru jsou dokumentární i subjektivní zároveň. Ztělesňují skutečné stopy událostí, objektů a vzpomínek, které jsou následně v interpretační rovině převedeny do konceptuálnější podoby. Naše historické kořeny nás ovlivňují více, než si většina z nás uvědomuje, jsou součástí našeho okolí i naší vnitřní logiky.
Valentyn Odnoviun (1987), ukrajinský umělec žijící v Litvě. Vystudoval Vilnius Academy of Arts, obor fotografie a mediální umění (MA) a teorii a dějiny umění (MA). Studoval na uměleckých akademiích v Polsku a Německu. V současné době píše disertační práci na téma Teorie a dějiny umění na Lithuanian Culture Research Institute. Valentyn byl oceněn na festivalech po celém světě, včetně Nového Zélandu, USA a mnoha dalších zemí v Evropě. www.odnoviun.com

PROJEKT