DITA PEPE

HÁRAJÍCÍ FENKA

8. 9. – 5. 11. 2017

“Ve své tvorbě reflektuji touhu po ideální rodině, kde by se všichni měli rádi a cítili se dobře. Fotografie je pro mne terapeutická metoda, kdy díky ní realizuji a prožívám situace, z kterých se o sobě a o druhých dovím něco podnětného a vytvářím tak nové perspektivy pohledu na můj život. V sérii Hárající fenka cítím intenzivní vazby k mamince, k dcerám Idě a Ele, k Baronovi, k Žoly, k Čuče, k Ňuně, ke křečkovi Bobečkovi i k morčátku Kulíkovi. Mám dojem, že některé obrazy a pocity se permanentně vracejí. Je mi něco přes čtyřicet, moje dcery pomalu dospívají a já bojuji s krizí středního věku.” Dita Pepe. Formálně je soubor tvořen fotografiemi z rodinného archívu pořízených Ditiným otcem a snímky, které zachytil její muž a otec dvou dcer Petr Hrubeš a jejími vlastními fotografiemi. Objekty jako hrouda chlupů Žoly a sbírka brýlí Idy dokreslují touhu uchovat některé momenty natrvalo.
Dita Pepe (1973) vystudovala fotografii na ITF FPF Slezské univerzity, kde je jedním z vyučujících. Od roku 1999 pracuje na projektu “Autoportréty”, počínaje autoportréty se ženami, později s muži a rodinami. V současnosti pracuje s Bárou Baronovou na mezinárodním projektu o ženách. Kromě Německa, Itálie, Francie, Portugalska a Japonska vystavovala také v bruselském Bozaru, kde v roce 2015 participovala na projektu Evropský fotografický portrét. www.ditapepe.cz

Reportáž o výstavě – ČT Události v kultuře / Rozhovor – Český rozhlas Vltava

PROJEKT