EDUARDO LARA

DOPPELGÄNGER

29. 3. – 30. 4. 2017

Podle starého německého bájesloví mají všechny živé bytosti svého duchovního dvojníka, jenž není vidět, ale jinak je totožný s žijícím jedincem. Toto „druhé já“ je vnímáno odlišně od duchů zemřelých (kteří se objevují až po smrti) a někdy je popisováno jako duchovní protiklad či negativ svého lidského protějšku. Německý spisovatel Johann Paul Richter, píšící pod pseudonymem Jean Paul, začal v roce 1796 používat pro takové „druhé já“ pojem Doppelgänger (dvojník).
Eduardo dobře zná proces duplikace, jenž je tolik vlastní grafickým technikám. Téma zdvojování nabývá však v jeho práci nových forem: dvě části rozděleného celku jsou navzájem protikladné, jako alter ego, jako zrcadlové podoby či kopie. Ve všech těchto případech je výsledná forma determinována číslem dvě a různé konceptuální hry působí jako „dílčí série“ či „dílčí témata“. Jeho pracovní proces se skládá z živého skicování modelu, počítačově manipulované fotografie a finální malby s výraznou barevností, ve výsledku tak elegantní a znepokojující zároveň.
Eduardo Lara (1975, Mexico City) studoval malířství a grafiku na Fakultě umění a designu Mexické Národní Univerzity (UNAM). Svá díla představil na sólových i skupinových výstavách v Mexiku, na Kubě a Litvě, v Polsku a na Slovensku, i v České republice. Získal několik ocenění v nejrůznějších uměleckých soutěžích. Od roku 2003 žije a pracuje v Praze.

PROJEKT