Surveillance book by Valentyn Odnoviun in Fotografic - cover photo

KNIHA: VALENTYN ODNOVIUN – SURVEILLANCE

Výzkumně-umělecké projekty Valentyna Odnoviuna se zabývají specifickým zkoumáním problematických momentů moderních dějin. V Galerii Fotografic je nyní k dostání také nově vydaná kniha Surrveliance, která konceptuálním způsobem nahlíží problematiku státního dohledu minulých režimů.

Hlavním úkolem agentur Státní bezpečnosti bylo špehovat obyvatelstvo, bojovat s disidenty a uvězňovat „nežádoucí“ osoby. Fotografie ze souboru Surveillance zachycují „kukátka“ určená ke šmírování vězňů v jejich celách či na dvorcích v bývalých věznicích KGB v pobaltských státech, na Ukrajině, ve věznici Stasi v Německu a ve vězení UB v Polsku. Stejná místa byla používána pro podobné účely různými represivními systémy, přičemž všechny používaly stejné metody a stavěly na znalostech jiných nesvobodných režimů. Dohled nabýval časem nové formy, ale hlavní podstata zůstala stejná. Úplná fyzická a duševní kontrola společnosti. více info zde