LISA GROSSKOPF

BEAUTY PHOTO

VERNISÁŽ: 29. 6. 2023 OD 19H
VÝSTAVA: 30. 6. – 12. 8. 2023

Rakouská konceptuální umělkyně Lisa Grosskopf ve svém několik let trvajícím projektu vytváří fiktivní fotografická studia ve výkladních skříních bývalých obchodů, která na první pohled ničím nevybočují. Při bližším ohledání však zjistíme, že projekt „Photo Studio“ subverzivně zkoumá sociální normy současné společnosti. Prostřednictvím jemných zásahů nebo nápadných úprav a záměn vytváří Grosskopf znejisťující posuny, které narušují tradiční představy o genderových rolích, identitách, pojetí rodiny i ideálu krásy.

Konvenční fotografická studia často zprostředkovávají konzervativní model rodiny a reprodukují tradiční genderové role, autorčina práce se proto zaměřuje na rostoucí diverzifikaci. Inscenace ve fotoateliéru jako prostředek kritické dekonstrukce reality ukazuje, jak fotografické zobrazování desítky let vedlo k reprodukci určitých stereotypů a jak by mohlo být potenciálně změněno. Vzhledem k tomu, že každá ze zdokumentovaných výloh byla po nějaký čas instalována v reálném prostoru, Lisa Grosskopf zve širokou veřejnost k dialogu o aktuálních společenských změnách ve vnímání a vidění světa.

Lisa Grosskopf (*1989) absolvovala na University of Art and Design v Linzi a Academy of Fine Arts ve Vídni. Vystavovala, přednášela a performovala v mnoha významných institucích po celé Evropě.
www.lisagrosskopf.net

 

Výstava byla podpořena rakouským Ministerstvem kultury (Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport) a společností Bildrecht | Náš výstavní program 2023 je podporován granty Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, MHMP a MČP1. Děkujeme!

PROJEKT