PAVEL HOKYNEK

MOMENTKY

6. 5. – 15. 6. 2014

Téměř výhradním tématem fotografií Pavla Hokynka jsou lidé ve svém biotopu – velkoměstě, v ulicích a přilehlých prostorech, místech nepředvídatelných setkání a situací. Hokynkovy postavy jsou obtékány městem, jejich svět pohlcují skvrny měnící realitu na abstraktní plochy, toky světla a energie míst. Tekutost obrazu dynamizuje prostor, izoluje postavy od okolní skutečnosti, uzavírá je do samoty. Intuitivní výtvarnou manipulací (slovy autora „dílčí likvidací“) černobílých snímků v temné komoře dosahuje Hokynek zneklidňujícího, dvojznačného efektu: zásahy mohou evokovat až religiózní prozáření prostorů a lidí, jindy asociují až určitou upatlanost a omšelost městských zákoutí. Kromě cyklu fotografií z kinofilmových negativů interpretovaných v procesu vyvolávání jsou do výstavy začleněny autorovy excentrické, kolážovité tisky z laciné tiskárny, doplněné útržky textů z internetového zpravodajství. Soubor, dávající podobný pocit mírně vyšinutého a zároveň fascinujícího světa, pracuje s mediální konstrukcí skutečnosti a s efemérností internetových zpráv, postavených na předsudcích a stereotypech. (Jakub Hauser)
Pavel Hokynek (1943) se od sedmdesátých let věnuje umělecké a portrétní fotografii, od roku 1997 pracuje s originální autorskou manipulací fotografických záběrů. Na svých snímcích zachycuje především nenápadné prostory a okrajová dění Prahy a Londýna, dvou měst, které stojí dlouhodobě ve středu jeho zájmu. www.pavelhokynek.cz

PROJEKT