ROBERT HOUZAR

TLAK

21. 6. – 23. 7. 2017

Ústředním tématem Robertovy práce je lidská existence a její projevy, na které se snaží dívat s maximálním odstupem. Pokouší se odpoutat od pohledu insidera, od emocí a sentimentu, naučených vzorců myšlení a podrobovat zkoumání vnějšího pozorovatele nic menšího než celou lidskou civilizaci. Hraje si s představou masy vytěženého materiálu, transformovaného do architektury, s představou totálně přetvořené krajiny, sediment, na jemno nadrcených plastů a puklin v litosféře po tisících jaderných zkoušek. Snímá hmotu velkoměst, jejich center i předměstí, dopravních uzlů, inženýrských sítí, aby všechno následně rozkládal, deformoval, vrstvil a vystavoval vlastním digitálním seismickým tlakům.
Robert Houzar (1975) je český umělec, který se zabývá převážně metodou manipulované fotografie, počítačovou koláží a také zvukovými instalacemi. Vystavoval v České republice i v zahraničí a jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách po celém světě. Žije a pracuje v Praze. www.roberthouzar.com

PROJEKT