TEREZA JOBOVÁ

NEKLIDNÁ ZÁTIŠÍ

VERNISÁŽ: 21. 2. 2023 OD 19H
VÝSTAVA: 22. 2. – 8. 4. 2023

Jídlo, tělo, domov. Lhostejnost, úpadek, nebezpečí. Ve fotografických souborech Terezy Jobové nemají motivy jídla, tělesnosti či domova podobu dobře známé stabilní konstanty. Vystupují spíše jako něco nestálého, nejistého, neustále se proměňujícího a vzdorujícího. Jídlo ztrácí svou chutnou auru a stává se chladným odosobněným objektem, tělo je platformou nekontrolovatelného rozkladu a domov vidíme jako odcizený prostor, kde nic nefunguje tak, jak má.
Tereza s upřímným zájmem a temným humorem zkoumá materialitu, vnitřní podstatu a možnou kontextualitu jednotlivých prvků a předmětů a aktualizuje žánr klasického zátiší. Pojímá jej dynamicky, experimentálně a zkoumá jeho hranice. Její zátiší nepůsobí bezpečně ani poklidně, ale naopak znepokojují, znejišťují, kladou překážky a agresivně řvou. Rozbíjejí naše automatické asociace a podněcují k rozšířenému vnímání reality.
Tereza Jobová (*1997) absolvovala bakalářské studium v Ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského na FUD UJEP v Ústí nad Labem a nyní pokračuje v magisterském studiu tamtéž. Doposud se účastnila mnoha skupinových výstav v ČR.

FOTOGRAFIC STARTUP je platforma zaměřená na prezentaci tvorby začínajících autorů, často ještě z řad studentů či čerstvých absolventů – s cílem být důležitým bodem v jejich začínající kariéře.

PROJEKT