TOMÁŠ CHADIM

ZÓNA

20. 9. – 13. 11. 2016

„Našel jsem je… prostupy… tam v zóně…. brány do jakési jiné dimenze. Jsou viditelné pouze z určitého úhlu. Musíte se soustředit, abyste je objevili. Přestávají zde platit tradiční vztahy času a prostoru. Čas se zde zpomaluje, prostor se křiví a zrcadlově dělí. Koncentruje se zde energie – buď se do brány hroutí, nebo z brány naopak prýští. Je to tam divné a zvláštní.“
Tomáš Chadim (1973) je představitelem dnešní progresivní krajinářské fotografie. Nostalgické tendence ve fotografii jsou mu cizí. Namísto toho si s fotografií hraje. Digitálně manipuluje, obrací, převrací, skládá, ale výsledkem jsou vždy reálné scény, do nichž nás vtahuje a nutí nás k tomu, abychom přistoupili na jeho hru a stali se součástí zobrazené scény.
V jeho případě ale nejde o samoúčelné manipulace s fotografií. Svá témata dlouho promýšlí tak, aby výsledný projekt byl inteligentní a vizuálně zajímavou krajinářskou fotografií.
Tomáš Chadim absolvoval Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Své projekty vystavoval v České a Slovenské republice, Polsku, Francii, Rusku, Brazílii, Anglii, Srbsku a Maďarsku. Žije a pracuje v Praze. www.tomaschadim.com

Reportáž o výstavě – Události v kultuře na ČT

PROJEKT